Consulten

Een consult duurt een uur.
Tijdens de eerste kennismaking bespreken we wat je graag wilt bereiken.
Hoe je er tot nu toe mee omgegaan bent en wat je vragen daarbij zijn.
Dit kan gaan over:

 • hoe het vertrouwen in jezelf te versterken.
 • hoe te zorgen voor meer rustpunten in je leven.
 • hoe nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen.

Hieruit volgt een eerste advies. In overleg spreken we naar behoefte verdere begeleiding af.
Een enkel gesprek of meerdere gesprekken kunnen al werkzaam zijn. Meestal blijkt een langer begeleidingstraject wenselijk. Dan is het fijn om de hulpvraag in ontwikkelingscycli van 7 consulten te onderzoeken. Na elke cyclus plannen we een tussentijdse evaluatie. Deze reflectie afspraak en het – al dan niet – wenselijke vervolg bespreken we steeds samen.

Gemiddelde wachttijd per januari 2024:  1 tot 2 weken.    

Openingstijden:
Maandag:       9.00 – 12.30 uur
Dinsdag  :       9.00 – 12.30 uur
Woensdag:     9.00 – 12.30 uur
Donderdag:    9.00 – 12.30 uur   in de even weken
Vrijdag:            9.00 – 12.30 uur   in de oneven weken.                                         

Kosten                  

Particulier tarief per 1 Januari 2024:  € 95,00 per consult per uur.
Indien gewenst, en op afspraak: (tussentijds) telefonisch consult vanaf een half uur: € 47,50.

 • Bij verhindering dien je de afspraak 24 uur van tevoren af te zeggen.
  Niet tijdig afgezegde afspraken worden als consult in rekening gebracht.
 • Op basis van mijn NVPA lidmaatschap vergoeden vrijwel alle ziektekostenverzekeraars een deel van mijn consulten vanuit het aanvullende verzekeringspakket als Complementaire Zorg. Het eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. Mijn beroepsvereniging het N.V.P.A. heeft de contracten met de zorgverzekeraars afgesloten. Je kunt hiervoor terecht op de website van het NVPA:  https://nvpa.org/verzekeringen/public  of  https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen
 • Stel dat je niet tevreden bent over mijn begeleiding, dan is het altijd zinvol en de moeite waard om dit eerst samen te bespreken. Ben je hier uiteindelijk toch niet tevreden over en wil je een klacht indienen? Kijk dan op: https://nvpa.org/content/een-klacht-indienen-1  
 • Wat betreft beroepscode en privacy wetgeving, zie NVPA-beroepscode 

 • Het opvragen van extra informatie uit het persoonlijke-, medisch dossier wordt apart in rekening gebracht (zie via de link naar mijn algemene voorwaarden beschreven ad 8. en 9. – onderaan het aanmeldformulier). Het tarief daarvoor is afhankelijk van de aard van de vraag.
 • Bovendien:
  De kosten van de consulten kunnen (indien van toepassing op jouw situatie) fiscaal aftrekbaar zijn, ook als je in loondienst bent of een uitkering ontvangt. De begeleiding kan dan onder specifieke zorgkosten vallen. De kosten kunnen volledig aftrekbaar zijn voor de belasting mits er sprake is van een verwijsbrief door de huisarts. Deze verwijzing moet dan zijn op basis van ‘psychisch lijden’. Controleer wel altijd bij een boekhouder/accountant of bij de belastingdienst of dit voor jou van toepassing is.
 • NB: Vaak zijn werkgevers bereid om in de kosten voor coaching of loopbaanbegeleiding tegemoet te komen. Immers iedere werkgever is gebaat bij goed functionerende, gemotiveerde en gezonde werknemers. Het loont zeker de moeite om dit te onderzoeken en bespreekbaar te maken. Werkgeverstarief: afhankelijk van de aard van de opdracht.

 

Mijn registraties:

                                                                                                    

Ik ben lid van het  N.V.P.A. –           ‘k sta geregistreerd bij het  R.B.C.Z.             en bij het  S.C.A.G.
N
ederlands Verbond voor               Register Beroepsbeoefenaren                          Stichting
Psychologen, Psychosociaal            Complementaire Zorg                                      Complementaire en        therapeuten en Agogen                                                                                              Alternatieve  Zorg                                                                                                                                                                                                  _______________________________________________________________________                                                                                                     

   © 2024 KOOTSJ Psychologiepraktijk