Consulten

Een consult duurt een uur.
Tijdens de eerste kennismaking bespreken we wat je graag wilt bereiken. Hoe je er tot nu toe mee omgegaan bent en wat je vragen daarbij zijn. Dit kan gaan over

  • hoe het vertrouwen in jezelf te versterken.
  • hoe te zorgen voor meer rustpunten in je leven.
  • hoe nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen.

Hieruit volgt een eerste advies. In overleg spreken we naar behoefte verdere begeleiding af.
Een enkel gesprek of meerdere gesprekken kunnen al werkzaam zijn. Meestal blijkt een langer begeleidingstraject wenselijk. Dan is het fijn om de hulpvraag in ontwikkelingscycli van 7 consulten te onderzoeken. Na elke cyclus plannen we een tussentijdse evaluatie. Deze reflectie afspraak en het – al dan niet – wenselijke vervolg bespreken we steeds samen.

Gemiddelde wachttijd per januari 2022: 1 tot 2 weken.                                              

Kosten                  

Particulier tarief per 1 Januari 2020: € 95,00 per consult per uur.                                                            Indien gewenst, en op afspraak: tussentijds telefonisch consult vanaf een half uur: € 47,50.

Het opvragen van extra informatie uit het persoonlijke-, medisch dossier wordt apart in rekening gebracht. Het tarief daarvoor is afhankelijk van de aard van de vraag.

Informeer tevoren zelf bij je ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden voor vergoeding en vermeld daarbij mijn beroepsvereniging het N.V.P.A.  Deze heeft de contracten met de zorgverzekeraars afgesloten. Je kan het ook zelf opzoeken op de website: www.nvpa.org

  • Hier kan je klikken op: Cliënten
  • Klik dan door naar:  Zorgverzekeraars. 
  • Hier rolt een alfabetische lijst uit met steeds 1 regel voor elke polis en de daarbij behorende vergoeding, tot een bepaald maximum per jaar. Dit is vervolgens afhankelijk van de polis die je zelf met de zorgverzekeraar hebt afgesloten.
  • Ik voldoe met mijn praktijk aan alle daar gestelde eisen.
    Kom je er niet uit, bel of mail me dan gerust. Dan kijk ik met je mee.

rbczOp basis van mijn NVPA lidmaatschapsnummer: 100346             mijn AGB Zorgverlenersnummer: 94-017541                                   mijn AGB praktijkcode: 94-060809                                                       en mijn licentienummer RBCZ: 204347R                               vergoeden vrijwel alle ziektekostenverzekeraars een deel van mijn consulten vanuit het aanvullende verzekeringspakket als Complementaire Zorg.                                                                             * Het eigen risico wordt hierbij niet aangesproken.

  • Daarnaast kunnen de kosten van de consulten (indien van toepassing op jouw situatie) fiscaal aftrekbaar zijn, ook als je in loondienst bent of een uitkering ontvangt. De begeleiding kan dan onder specifieke zorgkosten vallen. De kosten kunnen volledig aftrekbaar zijn voor de belasting mits er sprake is van een verwijsbrief door de huisarts. Deze verwijzing moet dan zijn op basis van ‘psychisch lijden’. Controleer wel altijd bij een boekhouder/accountant of bij de belastingdienst of dit voor jou van toepassing is.

Werkgeverstarief: afhankelijk van de aard van de opdracht.

NB: Vaak zijn werkgevers bereid om in de kosten voor coaching of loopbaanbegeleiding tegemoet te komen. Immers iedere werkgever is gebaat bij goed functionerende, gemotiveerde en gezonde werknemers. Het loont zeker de moeite om dit te onderzoeken en bespreekbaar te maken.

Bij verhindering dien je de afspraak 24 uur van tevoren af te zeggen. Niet tijdig afgezegde afspraken worden als consult in rekening gebracht.