Consulten

Een consult duurt een uur.
Tijdens de eerste kennismaking bespreken we wat je graag wilt bereiken. Hoe je er tot nu toe mee omgegaan bent en wat je vragen daarbij zijn. Dit kan gaan over

  • hoe het vertrouwen in jezelf te versterken.
  • hoe te zorgen voor meer rustpunten in je leven.
  • hoe nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen.

Hieruit volgt een eerste advies. In overleg spreken we naar behoefte verdere begeleiding af.
Een enkel gesprek of meerdere gesprekken kunnen al werkzaam zijn. Meestal blijkt een langer begeleidingstraject wenselijk. Dan is het fijn om de hulpvraag in ontwikkelingscycli van 7 consulten te onderzoeken. Na elke cyclus plannen we een tussentijdse evaluatie. Deze reflectie afspraak en het – al dan niet – wenselijke vervolg bespreken we steeds samen.

Gemiddelde wachttijd: 3 tot 7 weken

Kosten

Particulier tarief: € 90,75 per consult per uur.                                                                                                  Indien gewenst: tussentijds telefonisch consult van een half uur: € 45,40.

Informeer tevoren zelf bij je ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden voor vergoeding en vermeld daarbij mijn beroepsvereniging het N.V.P.A. Zie op de website: www.nvpa.org alle informatie onder het kopje: Cliënten en klik vervolgens in het menu daaronder op Zorgverzekeraar. rbczOp basis van het NVPA lidmaatschapsnummer: 100346, mijn AGB Zorgverlenersnummer: 94-017541, AGB praktijkcode: 94-060809 en het licentienummer RBCZ: 204347R, vergoeden vrijwel alle ziektekostenverzekeraars een bepaald deel van mijn consulten vanuit het aanvullende verzekeringspakket als Complementaire Zorg. * Het eigen risico wordt hierbij niet aangesproken.

  • Daarnaast kunnen de kosten van de consulten (indien van toepassing op jouw situatie) fiscaal aftrekbaar zijn, ook als je in loondienst bent of een uitkering ontvangt. De begeleiding kan dan onder specifieke zorgkosten vallen. De kosten kunnen volledig aftrekbaar zijn voor de belasting mits er sprake is van een verwijsbrief door de huisarts. Deze verwijzing moet dan zijn op basis van ‘psychisch lijden’. Controleer wel altijd bij een boekhouder/accountant of bij de belastingdienst of dit ook van toepassing is voor jouw situatie.

Werkgeverstarief: afhankelijk van de aard van de opdracht.

NB.  Vaak zijn werkgevers bereid om in de kosten voor coaching of loopbaanbegeleiding tegemoet te komen. Immers iedere werkgever is gebaat bij goed functionerende, gemotiveerde en gezonde werknemers. Het loont zeker de moeite om dit te onderzoeken en bespreekbaar te maken.

Bij verhindering dien je de afspraak 24 uur van tevoren af te zeggen. Niet tijdig afgezegde afspraken worden als consult in rekening gebracht.