Hooggevoeligheid

Hoog-gevoeligheid  (HSP) – van klacht naar kracht                   

Hoog-gevoeligheid is niet nieuw. Over een sensitief zenuwstelsel beschikken is normaal en in wezen een neutrale eigenschap. Het is van alle tijden en het komt overal ter wereld, in alle culturen en in alle lagen van de bevolking voor. Amerikaans psychotherapeute en onderzoekster Elaine Aron was  dan ook verbaasd dat ze in vakliteratuur vrijwel niets kon vinden over, wat zij noemt: ‘High Sensitive Personality ’ (HSP). Vervolgens bleek uit haar eigen onderzoeken dat het bij ongeveer 15 tot 20 procent van de (wereld-)bevolking voorkomt. Zie haar boek: “Hoog Sensitieve Personen – Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt” – Eerste druk april 2002.

Bewustzijnsontwikkeling

Zolang je je er niet bewust van bent dat je deze eigenschap bezit, én niet geleerd hebt om met hoog-gevoeligheid om te gaan, kan het je tot last zijn. Je bent als het ware een spons zonder dat je dat in de gaten hebt, voor zowel indrukken van buitenaf als van binnenuit. Onbewust van een verfijnd en sterk waarnemingsvermogen kan je erdoor overspoeld of overweldigd worden. Als hoog-gevoelig persoon kan je bijvoorbeeld zo sterk opgaan in een ervaring of in een ander mens dat je jezelf erin verliest. Het zenuwzintuigstelsel neemt meer detail waar en deze prikkels worden intensiever en uitgebreider uitgesorteerd. Door zoveel te zien, te horen, te ruiken of te proeven en vooral te voelen ben je als hoog-gevoelig persoon sneller geboeid en soms sneller vermoeid. Wie hoog-gevoelig is, wil vaak vertragen waar de rest van de wereld versnelt. In onze snel veranderende tijd is het dan ook goed dat er aandacht is voor de kracht en de kwaliteiten van hoog-gevoeligheid, zoals intuïtie en creativiteit; zorgvuldigheid en opmerkzaamheid; attent, behulpzaam en gewetensvol zijn; oog hebben voor detail en een brede belangstelling.

In onze huidige evolutie zijn we meer dan ooit tevoren in de gelegenheid onszelf te ontplooien en te onderzoeken wat wel of niet bij ons past. Als hoog-gevoeligheid onderdeel van de hulpvraag is, gaan we onderzoeken wat dit in jouw leven betekent en wat je nodig hebt om de kwaliteiten ervan toe te passen.

Beleving van je eigen lichaam als helend principe   

Bewust contact leren houden met je eigen lichaam, leren aarden en jezelf leren begrenzen is voor iedereen, en voor een hoog-gevoelig persoon in het bijzonder, de meest directe en eenvoudige ingang om in balans te blijven. Mindfulness geeft je handvatten om lichaamssignalen en dat waar je behoefte aan hebt te herkennen, en leert je om er in je dagelijkse leven gehoor aan te geven. Dit geeft rust, je voelt je weer verbonden met je levenskracht en het versterkt je zelfvertrouwen.

Klik door naar mijn webpagina MINDFULNESS  om hier meer over te lezen.  

 


© 2024 KOOTSJ Psychologiepraktijk