Mindfulness

Lichaamsgericht en met mindfulness oefenen

is ervaringsgericht oefenen

 

Voor wie?

Voor iedereen die in het dagelijkse leven met stress te maken heeft. Dat hebben we allemaal. Soms vraagt het leven het uiterste van ons en ervaren we téveel stress. Stress zou je kunnen omschrijven als alles wat ons belast. Over de gebeurtenissen die op ons afkomen en de automatische reacties van ons lichaam hebben we niet altijd controle. We kunnen wél leren om invloed uit te oefenen op de manier waarop we ermee omgaan. Daarin hebben we keuzemogelijkheden. Ons lichaam speelt hierbij een grote rol. Door bewust aandacht te schenken aan ons lichaam, bekrachtigen we het contact met onszelf in het dagelijkse leven. Een goede verankering van gevoelens met het lichaam maakt dat gedachten en emoties niet met ons aan de haal gaan.

Hoe?

Geen enkel boek en geen enkele theorie kunnen de plaats innemen van oefening en van eigen ervaring. Vanuit de achtergrond van de Integrale en Toegepaste Ontwikkelings Psychologie kan tijdens het consult en in onderling overleg, aandacht zijn voor eenvoudige en concrete lichaams-gewaarwordings-oefeningen. Zo  leer je hoe je jezelf kan ontspannen. En zo kan je ook leren om waar te nemen waar je wel en niet controle over hebt. Eenvoudige ademhalingsoefeningen helpen hierbij. Ademhalen doen we gewoon. We blijven erdoor in leven. Zonder dat we erover na hoeven te denken. Het is iets om opnieuw bewúst op te leren vertrouwen.

Door het gebruik van mindfulness of aandacht-training is het mogelijk om met een niet-oordelende, milde en open aandacht de ademhaling te volgen. Door je lichaam erbij te betrekken leer je voelen, en contact te houden met je gevoel. Tegelijkertijd leer je de vrijheid te behouden om met dat gevoel om te gaan zonder jezelf erin te verliezen. Dit opent nieuwe wegen om met mindfulness-training jezelf steeds weer bij de middenweg te brengen.

Wat brengt het je?

Aandacht leidt tot concentratie en concentratie leidt tot inzicht 

Het is mijn ervaring dat er met deze vorm van oefenen veel aanknopingspunten ín ons lichaam liggen opgeslagen. Het biedt hulp en geeft een concrete beleving van veiligheid om hier, onder mijn begeleiding, zelf contact mee te leren maken. Dit geeft inzichten, werkt verhelderend en geeft uiteindelijk (meer innerlijke) rust. Bovendien bevordert het zelfkennis, zelfinzicht en zelfvertrouwen. De concrete oefeningen die ik aanreik, kunnen op veel momenten en plaatsen in de dag door jezelf worden opgepakt. Het worden handvatten die houvast gaan geven.

 

 


© 2024 KOOTSJ Psychologiepraktijk