Reacties van cliënten

“Eugenie had een ontwapenende aanpak, straalde warmte en begrip uit, en kon me tot tranen toe ontroeren door haar gevoelige intuïtie. Het was alsof ik bij haar ‘thuis mocht komen’, met al mijn verwarring, boosheid en pijn. Ze bevestigde de diep verborgen kracht in mij, de kracht die me er altijd doorheen geholpen had, maar die ik kwijtgeraakt was.”                                                                                               — Vervolg  7 jaar later:
“Toe zijn aan verandering in mijn werk. Iets nieuws wagen. Durven vertrouwen op risico’s nemen waardoor ik nieuwe mogelijkheden kan ontdekken. En toch ook willen vasthouden, daarover twijfelen en de richting niet weten te duiden, deed me besluiten om na zeven jaar opnieuw een beroep te doen op de warme aandacht en openheid van Eugenie. Ook ditmaal voelde het als thuiskomen. Ervaren dat alles uiteindelijk in orde is. Zoals het is, is het goed. Wat geeft dat een ruimte! Dankjewel Eugenie voor je onbevooroordeelde meekijken en het altijd behouden van de ‘helikopterview’. Ik geniet met volle teugen van mijn nieuwe baan.”                                                     * Marianne van der E. – Ruinerwold    Voormalig basisschool leerkracht; nu cultuurcoach,   42 jaar 

 

“Na eerdere gesprekssessies met een psycholoog, bedoeld om mij weer op de rails te krijgen, bleef er toch een gevoel over van: waarom ben ik zoals ik ben? Ik had geleerd dat ik een aantal zaken in mijn leven op een andere manier kan en moet benaderen om niet in een herhaling van mijn depressie te vallen. Om beter te kunnen besluiten hoe verder te gaan en om er achter te komen waarom ik reageer zoals ik reageer besloot ik een coach te zoeken. Al vrij snel legde Eugenie de vinger op de (hoog)gevoelige plek. Voor mij een openbaring: ik ben een hooggevoelig persoon! Hiermee begon een en ander duidelijker te worden. En de kwartjes blijven nog steeds vallen. De gesprekken met Eugenie waren een rustpunt en ook een bron van energie in het ontdekken van mijn hooggevoeligheid. Ik had de gesprekken ook nodig om de tijd zijn werk te laten doen. Het blijft een uitdaging om me niet te verliezen in de energie van anderen en mijn grenzen te bewaken. De ontspanningsoefeningen zijn hierbij een goed hulpmiddel. Ik heb geleerd om meer op mijn intuïtie te vertrouwen en heb ook meer zelfvertrouwen gekregen door de gesprekken. Doordat ik nu weet dat ik mijn eigen signalen beter ter harte moet nemen om me goed te voelen en dat ik mijn aandrang naar rust moet respecteren. Voorlopig kan ik vooruit met de instrumenten die me tijdens de sessies zijn aangereikt.”                                                                                                                                  * Daan L.  –  regio Friesland,    44 jaar

 

“Dankzij slechts een enkel gesprek met mevr. van Noord over mijn voornemen om van beroep te veranderen, werden al mijn onzekerheden weggenomen. Zodoende heb ik de beslissing durven nemen om van baan te veranderen.”
* Arno van de P. – NieuwLeusen   Vrachtwagenchauffeur – internationaal verkeer,   23 jaar 

 

“In de drukke hectiek van het dagelijkse leven voelen de gesprekken bij Eugenie als een ijkpunt van rust. Ze luistert oordeel-loos, denkt geduldig mee zonder te sturen en zonder in te vullen. Eugenie leert mij de voordelen ontdekken van mijn hoog gevoeligheid. Er is niets mis met rust, stilte en tijd voor mezelf, om op te laden. Haar begeleiding helpt me bij het zoeken naar de oorzaken van mijn spanningen. Ze helpt me met het vinden van de kracht in mijzelf, in de natuur en in het grote geheel. Ik leer bij haar om meer te vertrouwen op mijn intuïtie. Ik krijg meer zelfvertrouwen door de gesprekken. Eugenie geeft mij handvatten om in balans te komen en te blijven; om te leren aarden en om mijzelf te leren begrenzen.”                                                                                                         * Miranda R. – Overijsel       Onderwijsleerkracht – 51 jaar

 

“Door de prettige manier van vragen stellen, heeft Eugenie mij geholpen een ingewikkelde situatie te verhelderen. Daardoor kwamen vaardigheden bij mij naar boven, waarvan ikzelf niet wist dat ik ze beheers. Hier heb ik nog dagelijks profijt van.”
* Herma W. – Meppel    Verpleegkundig consulente,   56 jaar 

 

“Eugenie heeft een liefdevolle manier van coachen, waarbij zij verbanden legt tussen datgene wat op werk- en op persoonlijk niveau aan de orde is. Dat waren voor mij soms kleine openbaringen! Ze biedt structuur aan zodat ik steeds het gevoel had dat we ergens vandaan vertrokken en ergens naar toe werkten. Het vraagstuk waarmee ik naar haar toe ging heb ik mede dankzij haar coaching uiteindelijk zelf vlot getrokken. Vooral heeft ze me erop gewezen dat iets open mag blijven, niet direct ingevuld hoeft te worden. Ik ben door  ‘de flessenhals’  heen waardoor er weer ruimte ontstaat voor nieuwe dingen.”
* Emma G. – Zwolle    Zelfstandig Uitvaart Onderneemster,   47 jaar  

 

“Wat ik eraan gehad heb en wat de consulten voor me betekend hebben, is niet in woorden uit te drukken. Ik ben je zo ontzettend dankbaar. Voor jouw aanhoudende en liefdevolle ondersteuning in mijn proces van oververmoeidheid en (soms/vaak) wanhoop, naar mijn liefdevolle zijn, rust en vertrouwen. Dit zijn zomaar wat woorden die opkomen nadat we 2,5 jaar samen opliepen: liefdevolle vriendelijkheid – licht – mantra’s – veel, heel veel zelfcompassie – boeken – Engelen – Maria – ademhalen – stilte – liefdevol – ontvangen – vrede –  humor – vragen – nu – acceptatie van al wat is – taal – uithouden – rust – pakkende teksten – de verbinding blijft.”                                           * Monica van G. – Ommen     Maatschappelijke dienstverlening,     51 jaar

 

“Een groot deel van het jaar 2019 zal me bij blijven, als een moeilijk jaar voor mij. Ik ben blij dat ik het heb doorstaan. Ik ben dankbaar, tot ontroerends toe, voor de steun van mijn partner en van jou Eugenie, als psycholoog. Zonder jullie, twijfel ik of ik er heelhuids uitgekomen was. Nadat ik dit vastgesteld én gevoeld had, ontstond er ontspanning in mij en werd  ‘2019’  lichter. Ik kon het meer gaan loslaten wat mij was overkomen. Ik sliep veel, soms de klok rond. In deze ontspanning nam ook de weerstand af, en kreeg ik griep. Drie weken lang alle afspraken afgezegd. Dit was nodig om mezelf de kans te geven hier goed uit te komen.

Opvallend vind ik Eugenie, dat veel van wat je mij aanreikt aan teksten daadwerkelijk kloppen of althans voor een belangrijk deel. Zo blijk ik in mijn – ‘tiende levensfase – niet te zijn opgebrand en ben ik niet verteerd door mijn werk’. Inderdaad ging ik bijna elke dag fluitend naar mijn werk. Hierin voel ik me rijk. Temeer daar mijn algemene gezondheid tot op heden geen specifieke problemen vertoond. Wat me veel stof tot nadenken gaf was de zin van de Inzichtskaart: – “Je langste reis voert je naar dat, wat het meest nabij is: je bent op weg van alleen-zijn naar al-één-zijn.” Mooi, én al te waar. Ik ben me ervan bewust geworden dat het heeft geduurd en geduurd, gedurende een groot deel van mijn leven, voordat ik ben gaan inzien dat ik in mijzelf en met mijn omgeving geïntegreerd ben tot een uniek mens.

De aardingsoefening is helpend. Door deze (bijna) dagelijks te doen ontstaat er een sterkere bewustwording van de eenheid van lichaam en geest. Het allermooiste deel van deze oefening vind ik  – ‘de vraag om positieve energie’- . Als ik dit hardop uitspreek, word ik warm vanbinnen. Ik voel en ervaar dan dat de energie er al is. Ik hoef er dus niet op te wachten.”                                                 * Onne van der G.    – Noord – Oost Drenthe       Gepensioneerd ambtenaar,   69 jaar.

 

“Het mooiste hetgeen in mij is veranderd, is dat ik het besef van God teruggevonden heb. Het bewust-zijn van het Goddelijke in mij en anderen, en om mij hier opnieuw toe te leren verhouden, is een nieuwe opdracht in mijn leven. Het is een nieuw pad. Echter in feite het oude pad hetgeen ik als kind meekreeg. Het is mijn behoefte aan spirituele verdieping en ontwikkeling. De roeping van mijn ziel welke gehoord wil worden. Deze behoefte en nieuwsgierigheid is groots aangewakkerd. En dit zie ik als het resultaat, het effect van jouw zorgvuldige begeleiding en inzet, Eugenie. Je gaf me alle tijd die ik nodig had. Jouw engelen-geduld met mij is me zeer dierbaar. Mijn dankbaarheid is groot voor hetgeen er veranderd is in mij en voor hetgeen ik mocht leren. Tevens was het voor mij belangrijk om dit proces zonder medicatie te doorlopen. In een eerdere levensfase heb ik gebruik gemaakt van medicamenteuze ondersteuning, dit wilde ik echter nu voorkomen. Je hebt iets groots voor elkaar gekregen wat ik niet voor mogelijk had gehouden Eugenie.”                                                  * Jelka van D.  – Regio Noord-Nederland     Verpleegkundige,    45 jaar  

 

“Wanneer ik Eugenie mijn vragen stelde, had ik het gevoel dat er ergens iets groots te ontdekken is. Iets waar ik enthousiast van wordt en waar het goed is te zijn zoals je bent. Het gevoel van thuiskomen. Het leuke hiervan is dat de zoektocht leidde tot een andere manier van ‘kijken’. Ik ervaar dat de wereld beleven met alleen de vijf zintuigen ontoereikend is. Er lijken ineens verschillende niveaus van werkelijkheid te bestaan. Voorts blijkt dat het eenvoudiger leven is door met de stroom mee te varen. De minste weerstand op te zoeken. Je leven bewust(er) leven. Door dit alles heb ik óók geleerd hoe ik veel beter voor mezelf kan zorgen.”
* Myrthe B. – Zuidwolde     Leerkracht Middelbaar Onderwijs,   31 jaar  

 

“Omdat ik me instabiel voelde en behoefte had aan ondersteunende gesprekken had ik besloten daarvoor een professional te zoeken. Liefst iemand die ook verstand heeft van hoog gevoeligheid. Al Google-end, kwam ik op de website van Eugenie en voelde me door haar tekst en foto aangesproken. Op verschillende manieren werden mijn contacten met haar ingevuld. Allereerst met gesprek. Voor mij heel belangrijk om voldoende aan iemand te kunnen en mogen vertellen wat er in mij speelt en daarbij aandacht en feedback te krijgen. Die feedback was vaak ook lichamelijk gericht; Eugenie liet me iets met mijn lichaam doen of ervaren, en deed soms zelf iets voor. Altijd goed in overleg met mij. Geregeld las ze toepasselijke kleine teksten voor. Ook gebruikte ze soms afbeeldingen om iets te verduidelijken bijv. een lemniscaat. Dat bleek voor mij een heel goed beeld om me bewust te zijn van mezelf in verbinding met de wereld, en met mijn eigen ruimte. We hadden het onder andere over het leren beperken van het binnenkomen van gevoelens van anderen door te zorgen voor goede begrenzing rond mezelf, en dat er dan vanzelf minder binnenkomt. Dagelijks doe ik nu een aardingsoefening en ik voel me dan rustiger en frisser worden. Samenvattend: de contacten gaven me met allerlei middelen ondersteuning, verheldering, inspiratie, en meer “gereedschappen” om me stabiel te voelen.”                                                                                                                                            * Saskia B. –  Overijssel,   63 jaar        

 

“Door de consulten bij Eugenie heb ik rust in mijn lijf, hart en hoofd. Er is ruimte voor verdriet en tijd voor mezelf. Ik ben weer in staat om stil te staan bij mijn rol en positie in mijn werk. Zodoende zie ik nieuw perspectief. Door goed te luisteren, gedachten en gevoelens te helpen ordenen of te herkaderen, door tips of het doorgeven van wijsheid, maar soms ook door kordaat met een mening of oplossing te komen, loodste Eugenie mij terug naar mezelf. Ze is betrokken, en geeft op het juiste moment ruimte. Bovendien heeft ze kennis van zaken, ook t.a.v. ingewikkelde processen in organisaties. Mijn weg was van gedreven naar geestdrift; van moeten naar willen.”
* Sander L. –  Amsterdam/Havelte    Manager in de gezondheidszorg,   49 jaar 

 

“Ik heb ervaren dat jij zonder oordeel kunt luisteren, ook al vertelde ik soms dingen die ook bij jou soms een frons ontlokten. Toch ben ik daar blij om. Het betekent dat jij als mens luistert en aanwezig bent. Je hebt met veel geduld voor mij de ruimte geschapen om te vertellen. Dit gaf mij de gelegenheid om dingen te verwoorden en dus een naam te geven. Dit zorgt er niet voor dat dan alles is opgelost maar wel dat het een plek kan krijgen in tijd en omstandigheid. Waar ik veel baat bij heb gehad, en steeds weer naar uitzag, waren de momenten waaruit naar voren kwam wie ik ben; dat ik  – ik ben –  .”
* Onno G. – Emmen    Hovenier en medewerker zorgboerderij,   33 jaar  

 

“Dankzij de  loopbaangesprekken bij Eugenie heb ik weer contact gekregen met mijn drijfveren en mijn kracht. In de gesprekken was het heel fijn dat zij, door kritisch vragen en het aanbieden van oefeningen, met mij meedacht zonder voor mij in te vullen of mij een kant op te sturen. De individueel, op mij afgestemde Mindfulness oefeningen die Eugenie daarbij aanbood, gaven en geven mij inzicht in mijn  bronnen van inspiratie en energie. Ik kan me daardoor vanuit mijn eigenheid weer verder ontwikkelen als mens en als professional.”
* Barbera H. – Groningen    Onderwijsadviseur,   61 jaar  

 

  • Om privacy redenen zijn bovenstaande namen gefingeerd.

 

 


© 2024 KOOTSJ Psychologiepraktijk